Privacyverklaring

  • Tandartspraktijk Goedendorp gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • Tandartspraktijk Goedendorp deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Tandartspraktijk Goedendorp bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Tandartspraktijk Goedendorp houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Tandartspraktijk Goedendorp vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • Tandartspraktijk Goedendorp informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • Tandartspraktijk Goedendorp informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Tandartspraktijk Goedendorp informeert patiënten indien
  • Tandartspraktijk Goedendorp bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.