Tarieven

Een prestatie kan bestaan uit verschillende verrichtingen, die in 2011 nog apart gedeclareerd werden, bijvoorbeeld,
2 vlaksvulling + etsen ( witte vulling ) + anesthesie ( verdoving) + onderlaag + rubberdam is nu in 2012 de prestatie:
2 vlaksvulling ( is nu 1 tarief )

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2020.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Abonnementen

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Deze prijzen gelden voor iedereen. Als wij een contract afsluiten met uw zorgverzekeraar, kunnen andere prijzen gelden.

Serviceprestaties die niet vallen onder de NZA lijst

nna niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak tot 100% van de behandelkosten